ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bad Witch Fashion (továbbiakban: Webshop), valamint Kovács Anna egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A Szolgáltató adatai:

Kovács Anna e.v.

Székhely:8900, Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 9. 3.em. 8.

Adószám:55784074-2-40

Nyilvántartási szám: 54511954

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://badwitchfashion.com weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A http://badwitchfashion.com online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A http://badwitchfashion.com online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A http://badwitchfashion.com online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni. A Weboldal használatával az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 1.4. pont szerint törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.

1.5. A Felek közötti szerződés a vásárló általi ÁSZF elfogadásával jön létre. A visszaigazolt megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.6. Ügyfélszolgálat:

www.badwitchfashion.com

E-mail: badwitchfashion@gmail.com

1.7. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Tárhelypark Kft.

Adószám: 23289903-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-322570

1122 Gaál József út 24.

email: info@tarhelypark.hu

 1. Regisztráció

2.1. A Webshopban történő megrendelés során a regisztráció lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókadatok menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati központi e-mail címén van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: ’Feldolgozás alatt’).

 1. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.2. A Webshopból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra, illetve az Ügyfél által keletkezett átvételi problémára visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva, megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Az Ügyfél a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva, vagyis a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy ezáltal részére fizetési kötelezettséget keletkezik.

3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A visszaigazolással létrejött szerződést a Szolgáltató nem iktatja, ezért a szerződés utóbb nem válik hozzáférhetővé.

3.8. Egyedi rendelések esetén (egyedi hanghullám, egyéni rendelés) az Ügyfél felel azért, hogy az általa feltöltött képek, szövegek és dizájnok használata nem ütközik a hatályos jogszabályokba, illetve nem sérti mások személyiségi jogait, vagy mások szellemi alkotásokhoz fűződő, így többek között iparjogvédelmi, szerzői, védjegyjogosulti jogait.

 1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Fizetési módok

A webshopban jelenleg “bankkártyás fizetés Barionnal” fizetési módra, illetve utánvétre van lehetőség. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Utánvétes fizetés esetén a vásárló vállalja, hogy kézbesítéskor készpénzben fizeti ki a vásárolt termékek ellenértékét. Az átvétel megtagadása nem minősül elállásnak. Ha az átvétel és ezáltal a kifizetés bármilyen oknál fogva meghiúsul, a vásárló köteles a szállítási díj értékét megfizetni a Szolgáltató számára.

4.2. Szállítási módok

 • A Szolgáltató hivatalos szállítópartnere a Fürgefutár.hu Kft.

4.3. Kézbesítési/szállítási idő

A szállítás ideje átlagosan 1-3 munkanap.

Csomagjainkra konkrét kiszállítási időgaranciát nem vállalunk.

4.4. Szállítás díja

A házhozszállítás ára 1190 forint, illetve 1880 Ft utánvét esetén, Magyarország területén belül, a külföldi rendelések esetén egyedi díjszabás lép érvénybe.

4.5. Visszaküldés díja

A visszaküldés díja 1190, illetve 1880 forint, ami a visszautalandó összegből kerül levonásra.

 

 1. Elállás joga, módja, következményei/ csere/ visszaküldés

NINCS KÉSZLETÜNK – MINDEN NEKED KÉSZÜL.

 • Amennyiben a megrendelési folyamat során Felhasználó a saját maga által feltöltött képpel és/vagy a saját maga által beküldött egyedi felirattal, illetve a Szolgáltató által választhatóvá tett képek/mintázatok közül Felhasználó által kiválasztott képpel/mintázattal ellátott terméket rendel meg, abban az esetben ez a termék olyan nem előre gyártott terméknek minősül, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Ebből kifolyólag az ilyen termékekre vonatkozóan Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát.Az, hogy Felhasználó nem gyakorolhatja a 14 napos indokolás nélküli elállási/felmondási jogát, nem érinti a Felhasználó egyéb szavatossági jogait. Ugyanakkor a megrendelt terméket a létrejött polgári jogi szerződés szerint a Polgári Törvénykönyv XXXII. Fejezetének 6:215. § (1) bekezdése alapján Felhasználó köteles átvenni, valamint a termék ellenértékét és a szállítás költségét megfizetni.

6.Panasz

a.) Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

 1. a) az Ügyfél neve;
 2. b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 3. c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 4. d) az Ügyfél panaszának részletes leírása
 5. e) az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító
 6. g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);

b.) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

c.) Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:

Ügyfél neve

Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe

Ügyfél telefonszáma

értesítés módja

panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma

panasz leírása, oka

Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye

a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata

a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

d.) Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Zala Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető. (Illetékesség: az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén: az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy a jogellenes magatartást elkövették.)

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Telefonszám: +36 92 510 530

E-mail: fogyved_nydf_zalaegerszeg@nfh.hu

Zala Megyei Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: +36 92 550 513

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Jelen ÁSZF legutolsó módosítása: 2020. 07. 20.